Doszło do rozmów muzeów Kochanowskiego i Malczewskiego, które dotyczyły przyszłości

Z dniem 14 lutego 2020 roku muzea: Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, a także Muzeum Jana Kochanowskiego, które mieści się w Czarnolesie rozpoczęły działalność już jako zupełnie osobne i odrębne względem siebie placówki kulturalne. Dyrektorzy obu placówek, którymi są: Maria Jaskot, a także Leszek Ruszczyk spotkali się, by rozmawiać o planach na przyszłość. Rafał Rajkowski, który pełni funkcję wicemarszałka, podczas spotkania uroczyście przekazał Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu obraz pędzla Jacka Malczewskiego – „Portret Karola Potkańskiego”.
Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie udało się uniezależnić od Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Decyzja ta zapadła już w styczniu podczas sejmiku województwa. Samodzielność to dla Muzeum imienia Jana Kochanowskiego w Czarnolesie ogromna szansa, także ta finansowa, bo otwiera mu wiele możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *