W Areszcie Śledczym w Radomiu miała miejsce honorowa zbiórka krwi, podczas której zebrano aż dziewiętnaście litrów!

To nie był pierwszy raz, gdy funkcjonariusze zatrudnieni w szeregach Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Radomiu wzięli udział w bardzo chwalebnej akcji i oddali honorowo krew. Do zbiórki przystąpiło ponad … Read More